Nucleic acids isolation / purification: Extractime Plasmid mini kit

purification-extractime.jpg

 

XTRACTME PLASMID MINI KIT е проектиран за бързо и ефективно пречистване на висококачествена плазмидна ДНК от рекомбинантни щамове Escherichia coli. Протоколът за изолиране и буферните формулировки са оптимизирани за висока ефективност на изолиране и чистота на ДНК. Продуктът е предназначен само за научноизследователска употреба. За минимащабна екстракция на плазмидна ДНК от рекомбинантни щамове Escherichia coli; капацитет на свързване 25 μg pDNA; време на изолация: около 25 минути.

Процедурата за пречистване на ДНК използва спинови миниколони с мембрани, които ефективно и селективно свързват нуклеинови киселини. По време на първия етап плазмидната ДНК се освобождава от бактериалните клетки чрез алкален лизис. След това лизатът се неутрализира и всички клетъчни остатъци заедно с протеини и геномна ДНК се разделят в етап на центрофугиране. Лизатът се прилага към пречистваща мембрана на миниколона и ДНК се свързва.

Двустепенният етап на измиване ефективно премахва примесите и ензимните инхибитори. Пречистената плазмидна ДНК се елуира с помощта на буфер с ниска йонна сила (буфер за елуиране) или вода (рН 7.0–9.0) и може да се използва директно във всички приложения надолу по веригата, като PCR, qPCR, Southern blotting DNA секвениране, ензимно ограничение, лигиране и така нататък или се съхраняват до готовност за употреба.

Ефективността и чистотата на изолацията на ДНК на пробата могат да варират в зависимост от редица фактори, като например броя на плазмидните копия (плазмиди с голямо копие и ниско копие), клетъчната плътност на бактериалната култура, клетъчния тип (морфология), хранителната среда, фазата на растеж, възрастта и състояние на клетките. Препоръчва се извличане на ДНК от свеж, правилно приготвен изходен материал, което гарантира най -добрите параметри на изолация.
За да се сведе до минимум разграждането на ДНК, избягвайте да подлагате пробния материал на многократни цикли на замразяване/размразяване. Използването на стар или многократно замразен/размразен материал може да доведе до ниска ефективност на изолацията и лошо качество на ДНК.

В таблицата по -долу е показан оптималният обем на културата, който трябва да се използва за изолиране според оптичната плътност при 600 nm.