Британската компания BBI Enzymes

Британската компания BBI Enzymes (мнозина го познават и с предишното си име Biozyme) е световен лидер в производството на естествени ензими.

Повече от 50 години продуктите на компанията се използват широко в областта на медицинската диагностика, научните изследвания (включително в областта на молекулярната биология), фармацевтиката, имунологичните изследвания и клиничната химия. Биозимните ензими са най -популярни сред производителите на диагностични тестови системи.

В каталога BBI Ензимите съдържа ензими за имунологични и молекулярно-биологични изследвания:

Пероксидаза от хрян . BBI Enzymes произвежда този ензим за нуждите на биотехнологичните индустрии от 40 години.
Алкална фосфатаза за блотинг, ELISA и имунохистохимия - произвежда се от BBI Enzymes за повече от 25 години
Ензими за клинична химия
Ензими за молекулярна биология - протеиназа К, рибонуклеаза и говежа панкреатична дезоксирибонуклеаза, лизозим и много други.
За повече информация относно BBI ензимите, продуктите и поръчката, моля свържете се с нас