Пластмаса и консумативи

Пластмаса и консумативи


Криопроте тръби
Културна пластмаса
Микро-тръби
Филтрация и диализа
Центробежни тръби
Смесен
Резервоари за реагенти
Консерви, бутилки, бутилки, епруветки с капак за съхранение на реагенти, проби и всичко друго.
Конвенционални епруветки за изпитване
Таблетки за ELISA
Съвети за автоматични пипети
Пипети за еднократна употреба
Материали за фореза и блутинг
Консумативи за микробиология
Ръкавици
Микроскопия и хистология
Консумативи за микроскопия и хистология (стъкло, хидрофобни моливи, тъканни замръзващи среди и много други)
Пластмаса за PCR
Ако не намерите продукта, от който се нуждаете в нашия каталог, ние ще го поставим под поръчката. Чувствайте се свободни да се свържете с нас!