Extractime DNA Blood kit, 50 preps - Mir Biotech

КОМПЛЕКТЪТ ЗА ДЪЛНА КРЪВ ЕКСТРАКТМ е проектиран за бързо и ефективно пречистване на висококачествена (геномна, митохондриална и вирусна) ДНК от цяла кръв (прясна или замразена, човешка или бозайникова), плазма, серум, кожуха, лимфоцити и телесни течности. Протоколът за изолиране и буферните формулировки са оптимизирани за висока ефективност на изолиране и чистота на ДНК. Продуктът е предназначен само за научноизследователска употреба.

Процедурата за пречистване на ДНК се състои от пет етапа и използва спинови миниколони с мембрани, които ефективно и селективно свързват нуклеинови киселини. В първия етап на изолиране червените кръвни клетки се лизират. Клетките не съдържат ДНК и са потенциален източник на PCR инхибитори. Следователно те трябва да бъдат отделени от белите кръвни клетки преди изолирането на ДНК. След това белите кръвни клетки се подлагат на ензимен лизис от протеиназа К в оптимизиран BL буфер. На този етап всички клетъчни мембрани и протеини се разграждат.

След добавянето на хаотропни соли, лизатът се прилага към пречистващата мембрана на миниколона и ДНК се свързва. Двустепенният етап на измиване ефективно премахва примесите и ензимните инхибитори. Пречистената ДНК се елуира с помощта на буфер с ниска йонна сила (буфер за елуиране) или вода (рН 7.0–9.0) и може да се използва директно във всички приложения надолу по веригата като PCR, qPCR, Southern блотинг, секвениране на ДНК, ензимно ограничение, лигиране и т.н. напред или се съхранява до готовност за употреба.

Съвместно екстрахираното вестигиално РНК замърсяване може да попречи на някои ензимни реакции, но не инхибира PCR. Ако е желателна ДНК проба без РНК, добавете 4 μl разтвор на РНКаза А (10 mg/ml; кат. №. RP14, RP45) към BL буфер в стъпка 5 от протокола за изолиране. Разбъркайте добре и инкубирайте при 37 ° C за 5 минути. След инкубацията следвайте протокола за изолация от стъпка 6 (раздел XI).extractime-dna-blood-kit-50-preps-mir-biotech.jpg