Малки молекули

Малки молекули
Ние предлагаме синтетични и полусинтетични субстрати, инхибитори, агонисти, антагонисти и други малки молекули, полезни за изследователите от каталозите на Merck Biosciences , R & D Systems (търговска марка Tocris), Enzo Life Sciences (по-рано Alexis и Biomol), Santa Cruz Biotechnology и други фирми.