Mir Biotech - Aktuality - Chembion

Chembion е нашата търговска марка OEM. Ние предлагаме обичайни молекулярно-биологични реактиви, като нуклеотиди (включително dNTPs), ензими (гореща стартираща Taq полимераза, M-MuLV обратна транскриптаза, T7 РНК полимераза, Т4 ДНК лигаза, урацил-ДНК гликозилаза), ДНК стълби, мастермикси и някои специални продукти, предимно модифицирани нуклеотиди.

Всички продукти се предлагат в насипно състояние (също като OEM) при много атрактивни условия.

Продуктите на Chembion са произведени по най -високите стандарти за качество и са на доста конкурентни цени.

Те са широко използвани в Русия както за изследвания, така и за производство на IVD PCR комплекти. Те също се продават като OEM на някои европейски и американски доставчици.

Моля, разгледайте нашия каталог за повече информация относно отделните продукти. Моля, попитайте ни за насипни / OEM цени и за безплатни мостри за оценка.mir-biotech-aktuality-chembion.jpg