Ние също така предлагаме

Други реактиви
Ние също така предлагаме:

Ензими от Biozyme, Worthington, Calzyme и др.
Липиди от полярните липиди на Avanti
Реактиви за синтез на пептиди от IrisBiotech, Merck и Bachem.
Синтетични пептиди от Anaspec и Merck
Науки за електронна микроскопия Реактиви и консумативи за електронна микроскопия
и всичко, от което може да се нуждаете, с изключение на реактиви, чието разпространение е ограничено от законите на Руската федерация или страните производители.