Tag: reagents undercity - росбиолинк – биотех ...

BD Multitest ™ 6-цветен TBNK реагент с опционални епруветки BD Trucount ™ е шест цветен директен имунофлуоресцентен реагент за използване с поточни цитометри BD FACSCanto ™ и BD FACSCanto ™ II за идентифициране и определяне на процентите и абсолютния брой на T, B и естествени клетки убийци (NK), както и CD4 и CD8 субпопулации на Т клетки в периферна кръв. BD Multitest 6-цветен TBNK реагент и BD Trucount епруветки могат да се използват с BD FACS ™ Loader.

Съдържание: CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE / CD45 PerCP-Cy ™ 5.5 / CD4 PE-Cy ™ 7 / CD19 APC / CD8 APC-Cy ™ 7.


BD Multitest ™ 6-цветен TBNK реагент с опционални епруветки BD Trucount ™ е шест цветен директен имунофлуоресцентен реагент за използване с поточни цитометри BD FACSCanto ™ и BD FACSCanto ™ II за идентифициране и определяне на процентите и абсолютния брой на T, B и естествени клетки убийци (NK), както и CD4 и CD8 субпопулации на Т клетки в периферна кръв. BD Multitest 6-цветен TBNK реагент и BD Trucount епруветки могат да се използват с BD FACS ™ Loader.

11096176001-pkg-medium.jpg