Компанията InvivoGen е нова разработка

Компанията InvivoGen е нова разработка - репортерната система Lucia TM Reporter Gene the System - базирана на оптимизирана луцифераза, генерираща силен биолуминесцентен сигнал.

Lucia TM се образува чрез експресията на синтетичен ген, създаден въз основа на гените на естествената секретирана луцифераза на ракообразните.

Lucia TM се секретира под формата на колентеразин конвертираща луцифераза, която генерира 1000 пъти по -мощен биолуминесцентен сигнал в сравнение с често използваните луциферази от светулка и теменуга (Renilla). Системата Lucia TM е проектирана за високодобивна и продължителна експресия в клетки на бозайници.