Адрес (юридически , действителен и пощенски)

КОНТАКТИ
Адрес (юридически , действителен и пощенски) : 115201, Москва, Каширско ш. 22, корпус 3, корпус 2, офис 601 (на територията на Института по електроенергия, за да влезете, трябва да имате със себе си лична карта). Моля, уговорете предварително посещение в офиса, предпочитаното време е от 10 до 17 часа.
На картата: разгънете