Нова запазена конюгата WestVision

Company Vector Labs представя ново пероксидазно конюгирано антитяло за Western blot WestVision , определящо първично миши (WB-1000) и заешко (WB-2000) антитяло c висока чувствителност и ниско оцветяване на фона. Високата чувствителност на откриване се основава на технологията на полимеризация на пероксидаза, последвана от директно конюгиране с молекула на антитяло, без използването на декстрани или други макромолекули. Това дава възможност да се увеличи плътността на ензима в зоната на взаимодействие с първични антитела, което увеличава чувствителността и чистотата на получения сигнал.

За повече информация за продукта и поръчка на конюгати WestVision се свържете с нас