Реактиви за клетъчна

Ние предлагаме:

популярни носители, серуми и реактиви за приготвяне на хранителни среди от Biolot и HyClone от каталога
продукти на ScienCell , HyClone и други производители при поискване
реактиви за трансфекция от Biontex и Mirus Bio (най -популярните са от каталога )
цитокини и растежни фактори от Peprotech и R&D; (най -популярни - по каталог )