Антитела и реактиви за

Антитела и реактиви за имунологични изследвания
Ние предлагаме:

избор на повече от 50 000 антитела от каталога на биотехнологията на Санта Круз и повече от 90 000 антитела (главно за имунохистохимични изследвания) от каталога на LSBio (по -рано LifeSpan)
антитела за изследване на повърхностни (CD) и други антигени от BioLegend
антитела към цитокини, растежни фактори и други молекули от R&D Systems
ELISA комплекти от R&D Systems и BioVendor
реактиви и антитела за имунохистохимия от Vector Laboratories
конюгати на вторични антитела от Jackson Immunoresearch и други
подбор и доставка на антитела, комплекти и помощни реактиви от десетки компании по целия свят